Juridisk Forum

En side for juridisk argumentasjon

Medlemsinnlegg  finnes under “posts” sammen med andre innlegg fra nettsiden.

Grupper kan ha egne diskusjonsforum for gruppens medlemmer.

Juridisk Forum inneholder muligheter for å bidra i diskusjonsforum. 

Juridisk Forum

En side for Juridisk Argumentasjon

Om Juridisk Forum

Juridisk Forum har som mål å bli en side for juridisk argumentasjon. Prosjektet er helt i startfasen, men ligger åpen for deltakelse. Visjonen for nettsiden er at innholdet på nettsiden skal kunne angripes og hvor sterkere argumenter kan “slå ut” svakere motstridende argumenter. 

Med argumentasjon menes argumentasjon i et vidt perspektiv. Alt på nettstedet er gjenstand for motargumentasjon. Det vil si at du inviteres til å argumentere for et motstridende alternativ som du mener må vektlegges tyngre. En bør imidlertid holde seg til den type argumentasjon som er gjeldende for det som kritiseres. Siden dette er et nettsted som handler om juss er det eksempelvis juridisk argumentasjon som gjelder for de juridiske spørsmålene som behandles. 

Lars Kufaas

Admin

Alt på nettstedet er argumentasjon. Det vil si at du inviteres til å argumentere for et motstridende alternativ som du mener må vektlegges tyngre.

Juridisk Argumentasjon

Juridisk Forum er et område på nettstedet Juridisk Argumentasjon hvor medlemmene kan ta del i utviklingen av forumet. På sidene kan du skrive innlegg, delta i grupper og diskusjonsforum. Du kan også komme med forslag om hva som kan gjøres bedre. 

Rull til toppen