Medlemsbidrag på Juridisk Forum

 

På Juridisk Forum er det lettere å få tillatelse enn tilgivelse. Det vil si at medlemmene i utgangspunktet har store friheter. Det betyr at bidragene først gjennomgås etter at de er publisert. 

Dersom bidragene bryter med retningslinjene vil de bli fjernet. Brukere som ikke forholder seg til retningslinjene kan bli sperret.  

Medlemsinnlegg  finnes under “posts” sammen med andre innlegg fra nettsiden.

Grupper kan ha egne diskusjonsforum for gruppens medlemmer.

Juridisk Forum inneholder muligheter for å bidra i diskusjonsforum. 

Juridisk Forum

En side for Juridisk Argumentasjon

Rull til toppen