Fosen-dommen – Forutgående tillatelse eller etterfølgende tilgivelse?

Av professor Peter Ørebech AD: Fosen-dommen HR-2021-1975-S, Forutgående tillatelse eller etterfølgende tilgivelse? «Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng …  Reinens naturlige forflytting og en nomadisk driftsform er selve bærebjelken for en optimal produksjon. Det foregår reindrift i nesten 140 av landets kommuner, på et areal som utgjør …

Fosen-dommen – Forutgående tillatelse eller etterfølgende tilgivelse? Read More »

case-law, lady justice, justice

Befolkningen kan kreve lukka anlegg

I et innlegg i Nordlys den 3.11.2020 svarer fylkesråd Karin Eriksen (SP) Ståle Petter Fremnesvik (28.10.2020) fra Naturvernforbundet. Eriksen utviser en form for maktarroganse som man vanligvis ikke forbinder med Senterpartiet. Saken gjelder rekordåret 2020 mht. ILA-smitte (Infeksiøs lakseanemi) i oppdrettsanleggene. Etter hennes oppfatning skyldes kritikken mot fylkestingspolitikerne «misforståelser og manglende innsikt på området». Eriksen skriver at …

Befolkningen kan kreve lukka anlegg Read More »

Bryter Lerøy konkurranseloven?

Fiskekjøpernes Forening har klaget Lerøy Seafood Group inn for konkurransetilsynet. Teksten nedenfor behandler det juridiske grunnlaget i klagen som ble oversendt konkurransetilsynet for tre måneder siden. Noen av påstandene i klagen gjennomgås av journalist Ole Magnus Rapp i Klassekampen torsdag 02.07.2020: Fra artikkelen i Klassekampen: “I løpet av de siste 25 årene har store deler …

Bryter Lerøy konkurranseloven? Read More »

Feilaktige påstander fra fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen påstår i svar på skriftlig spørsmål (Dokument nr. 15:1727 (2019-2020) at det er vedtatt en åpning for omsettelige kvoter: «Jeg finner grunn til å påpeke at fiskeriregelverket i relativt lang tid har åpnet for en viss grad av omsettelighet av deltakeradganger og kvoter i lukkede fiskerier»[1]. Videre påstås det: «Det var …

Feilaktige påstander fra fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen Read More »

Rull til toppen