Fosen-dommen – Forutgående tillatelse eller etterfølgende tilgivelse?

Av professor Peter Ørebech AD: Fosen-dommen HR-2021-1975-S, Forutgående tillatelse eller etterfølgende tilgivelse? «Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng …  Reinens naturlige forflytting og en nomadisk driftsform er selve bærebjelken for en optimal produksjon. Det foregår reindrift i nesten 140 av landets kommuner, på et areal som utgjør […]

Fosen-dommen – Forutgående tillatelse eller etterfølgende tilgivelse? Read More »