Retningslinjer for bidrag til juridisk forum

Hvilke bidrag skal godtas?

Om retningslinjene:

Retningslinjer vil bli utarbeidet og endret etter hvert som de trengs eller det kommer gode forslag til endringer. Retningslinjene er et forsøk på å tilkjennegi og utvikle den skjønnsutøvelse som skal foretas av Admin. Forslag til utbedringer av retningslinjene kan gjøres i gruppa “Innspill til nettstedet”. Retningslinjene vil gjelde for bidragene på siden uavhengig av når bidragene er publisert. Det vil si at gode argumenter for nye retningslinjer kan føre til at eldre innlegg blir fjernet. En kan også argumentere for en tolkning av retningslinjene som kan få betydning for hvilke innlegg siden kan fremme.

Til § 1: Retningslinjen er ment å hindre usaklige innlegg. Eksempel: Ved argumentasjon for korrigering av skrivefeil på er det reglene for rettskriving, tegnsetting og skriveregler som gjelder. Avvik fra disse reglene må begrunnes i bidraget. 

Til § 2: Retningslinjen er ment å avgrense innholdet for hva innleggene kan bestå av. Hvor grensene går for hva som kan regnes som “juridisk argumentasjon” er noe som kan bli gjenstand for diskusjon. Innlegg som utelukkende er politiske ytringer vil bli slettet. Dersom en politisk ytring inneholder en rettskildefaktor som er egnet til å gi den politiske ytringen et juridisk grunnlag vil ytringen kunne falle innenfor det som kan regnes som juridisk argumentasjon.

 

 

Retningslinjer for bidrag til Juridisk Forum

§ 1

Bidrag må være basert på en metode som gjelder for argumentasjonen bidraget inneholder.

§2

Medlemsinnlegg (posts) må bestå av juridisk argumentasjon eller handle om juridisk argumentasjon.

§ 3

… kom gjerne med forslag til retningslinjer eller endringer …

 

Skroll til toppen